Privacystatement

Zoeken

|
Telefoon: 0657033128

Alkmaarsche Letterkundige staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 73012211, en gaat vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. In deze statement leest u wat ik doe met uw persoonlijke gegevens, hoelang ik ze bewaar, waar ik ze bewaar, en hoe u een klacht kunt indienen als u van mening bent dat ik niet zorgvuldig met uw gegevens omga.

  1. Geen cookies en gepersonaliseerd gegevens

Deze website maakt geen gebruik van cookies. Wel registreert de website gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop de website wordt gebruikt. Bij het verzenden van formulieren wordt ook het IP-adres genoteerd. Dit om in voorkomende gevallen te kunnen nagaan of ten onrechte gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens.

  1. Welke gegevens worden opgeslagen, waar, voor hoelang en hoe zijn deze beveiligd?

Er worden alleen gegevens opgeslagen die noodzakelijk zijn voor het leveren van diensten, het verzenden van producten, het verwerken van retourzendingen of voor juridische zaken en incassotrajecten. Dit kan gaan om uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer of bankrekeningnummer. Uw naam, adres en eventuele e-mailadres worden gedeeld met postbedrijven zoals PostNL, Sandd, DHL of DPD, wanneer dit nodig is voor het verzenden van een product of brief of wanneer u een klacht heeft over de verzending (het poststuk is bijvoorbeeld niet aangekomen).

Uw naam- en adresgegevens, maar ook uw transacties aan mij via de bank, worden opgeslagen in het boekhoudprogramma Snelstart. Zo heb ik inzicht in wie mijn klanten zijn en kan ik facturen, herinneringen, terugbetalingen en offertes versturen. Snelstart is een desktopsoftware en wordt gebruikt op een desktopcomputer met wachtwoord. Snelstart zelf is ook beveiligd met een wachtwoord. Als u een betaling doet, dan worden uw bankgegevens vanzelfsprekend ook opgeslagen door de bank. De bank is verantwoordelijk voor het veilig afhandelen van de transacties en het opslaan van de gegevens via hun servers.

Uitgeprinte facturen worden meegestuurd met het bestelde product, zodat u als klant een kopie heeft. Er wordt tevens een kopie opgeslagen in ordners voor de Belastingdienst. Uw gegevens worden tenminste zeven jaar bewaard. Dit is een wettelijke verplichting opgelegd door de Belastingdienst. Meer informatie kunt hierover vinden bij de website van de Belastingdienst.

Uw gegevens in de ordners zijn niet toegankelijk voor derden, behalve wanneer bij ziekte mijn partner of een familielid mijn werkzaamheden zal moeten overnemen of voor de boekhouder of belastingcontroleur die mijn administratie controleert.

Wanneer uw gegevens via info@alkmaarscheletterkundige.nl binnenkomen, zullen deze slechts opgeslagen worden voor de duur van een opdracht. Dit houdt in dat ik de e-mail binnen twee weken verwijder zodra u uw boek ontvangen heeft, de dienst naar tevredenheid is geleverd en ik uw gegevens heb verwerkt in Snelstart. Als u alleen een vraag stelt of een offerte aanvraagt, dan verwijder ik uw e-mail of offerte binnen een week. De e-mails komen binnen via mijn desktopcomputer en smartphone. Beide media zijn beveiligd met een wachtwoord en slechts toegankelijk voor mij, tenzij ik bij ziekte mijn werkzaamheden moet overdragen aan mijn partner of een familielid.

  1. Hoe zit het met mijn gegevens als ik een boek bestel via Marktplaats, Facebook of Boekwinkeltjes.nl?

De platforms zijn zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van hun servers en hebben zelf een privacystatement voor het gebruik van hun website. Toch licht ik hier nog even kort toe wat ik doe met de meldingen die ik binnenkrijg via deze websites.

Marktplaats heeft een geïntegreerd communicatiesysteem dat lijkt op Whatsapp. Via dit systeem onderhoud ik contact met klanten. Meldingen die ik binnenkrijg via de e-mail lees ik ter informatie en verwijder ik daarna meteen. Ik reageer vervolgens op uw bericht via Marktplaats. Daar blijven uw gegevens ook opgeslagen. Dit geldt tevens voor de (chat)berichten die ik ontvang via Facebook. E-mails met meldingen worden verwijderd. De e-mailberichten die ik ontvang via Boekwinkeltjes.nl worden binnen twee weken na afhandeling van de bestelling verwijderd. De gegevens die binnenkomen via deze platforms worden verder verwerkt zoals omschreven in paragraaf 2.

  1. Ik wil mijn gegevens inzien, wijzigen of verwijderen. Hoe kan ik dit doen?

U krijgt inzicht in uw gegevens middels een factuur of offerte. Ik kan u geen toegang geven tot Snelstart, mijn e-mailadres of andere platforms om uw gegevens te kunnen inzien. Dit in verband met privacy van andere betrokkenen en van mijn bedrijf. U kunt uw gegevens wijzigen als bijvoorbeeld uw naam of adres niet klopt. Omdat ik wettelijk verplicht ben om gegevens te bewaren ten behoeve van de Belastingdienst, kan ik uw gegevens pas na zeven jaar verwijderen.

  1. Ik heb een klacht. Wat kan ik doen?

Bij klachten kunt u contact met mij opnemen. Mijn gegevens staan vermeld onder het kopje “contact” op deze website. Bent u niet tevreden met de afhandeling van deze klacht? Dan kunt contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via de volgende link: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap .